Maak morgen beter dan vandaag met Lean, Agile & Scrum!

RASCI teamrollen

Lean en RASCI

Lean en RASCI teamrollen

In dit blog vertellen we wat het RASCI model is en hoe je deze tool kan gebruiken in jouw Lean verbetertraject, team of organisatie.

Lees verder als je antwoord wilt op deze vragen:

  • Wat is RASCI?
  • Welke rollen kan ik toepassen binnen een Lean verbeterproject?
  • Hoe kan ik RASCI praktisch toepassen in mijn praktijk?

Of

  • Als je zoekt naar een gratis RASCI template

RASCI en Lean gaan heel goed samen. In veel Lean verbeterprojecten kan je het RASCI model gebruiken om duidelijkheid te krijgen over rollen en taken. Ook bij procesoptimalisaties helpt het RASCI model bij het analyseren van de processtappen nadat het huidige proces in beeld in gebracht. Daarnaast kan je RASCI ook weer goed gebruiken bij de uitwerking van het nieuwe gewenste proces. Kortom het RASCI model is eigenlijk niet weg te denken bij een Lean verbeterproject.

Wat is RASCI?

Het RASCI model geeft een duidelijke weergave van een bepaalde bedrijfsproces of project dat bestaat uit een aantal processtappen. De processtappen worden op een chronologisch wijze onder elkaar worden vermeld. Per processtap worden de rollen van medewerkers in het proces vermeld onder de R, A,S, C of I van het RASCI model.

RASCI is de afkorting van Responsible, Accountable, Consulted, Supportive en Informed. Dit zijn de rollen waar in het RASCI model onderscheid in wordt gemaakt.

De RASCI Rollen

Voor alle rollen geldt dat een rol aan één persoon of een groep personen (vaak een team of afdeling) wordt toebedeeld. Een rol heeft 3 belangrijke kenmerken; 1. Een specifieke taak 2. Een bijbehorende bevoegdheid en 3. de daarbij behorende verantwoordelijkheid.
Belangrijk! Vaak wordt in de praktijk een rol verward met een functie. Dit is onjuist en leidt in de praktijk altijd voor problemen in bedrijfsprocessen. Iemand met een bepaalde functie kan wel degelijk meerdere rollen hebben.

Responsible (verantwoordelijke): de persoon die verantwoordelijk is voor een bepaalde processtap. Deze persoon voert het werk daadwerkelijk uit.
Accountable (eindverantwoordelijke): deze persoon is eindverantwoordelijk voor de betrokken medewerker in R (Responsible). In de praktijk is dit veelal de teamleider of manager.
Supportive (ondersteunende): de persoon die ondersteuning biedt bij de betreffende processtap. Bijvoorbeeld een expert die advies kan geven of een bepaalde kwaliteitscheck moet uitvoeren.
Consulted (geraadpleegde): de persoon die vooraf geraadpleegd wordt over de betreffende processtap. Bijvoorbeeld het geven van goedkeuring over beslissingen of het zetten van een handtekening op een formulier of een jurist.
Informed (geïnformeerde): de persoon die achteraf geïnformeerd bij de betreffende processtap. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn die werkt op de afdeling verkoop of administratie.

RASCI teamrollen

Hoe vul je het RASCI template in?

Aan de linker kant vul je de taken of processtappen in. Probeer hierbij de taken of processtappen op hoofdlijnen te beschrijven. Hou het kort en overzichtelijk. Per kolom van de rol vul je de rol of functie in van de persoon die de taak of processtap uitvoert. In de RASCI tabel moet de R en A altijd ingevuld worden. De S, C, I voornamelijk op basis van kritische beschouwing. Een proces wordt al snel inefficiënt als er teveel rollen of functies staan bij de C en I. Daar moet altijd kritisch gekeken worden of het wel echt nodig is. 

Praktische toepassing RASCI

Het RASCI model gebruiken wij in vrijwel alle Lean trajecten om helderheid over de rollen, taken en verantwoordelijkheden te krijgen. In de praktijk blijkt dat er altijd onduidelijkheid zit in wie welke taak uitvoert of wie waarvoor verantwoordelijk is. Zeker als je een proces gaat optimaliseren en je werkt aan een proces met allerlei verbetermaatregelen is het slim om ook het RASCI model te gebruiken om inzichtelijk te maken wie welke processtap uitvoert. Door het invullen van het RASCI model krijg je ook inzicht in de verspillingen omdat je bijvoorbeeld inzichtelijk maakt dat teveel mensen geïnformeerd moeten worden, wat weer tijd kost. Of juist dat er maar één persoon is die geraadpleegd moet worden. Wat een risico kan vormen als deze persoon ziek wordt.

Wil je meer weten over dit onderwerp?Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Wil je meer leren over dit onderwerp? Schrijf je dan in voor onze Lean Yellow Belt training.

RASCI teamrollen

Downloads

Ga naar de download pagina

  • A3 Lean formulier
  • Krachtenveld analyse
  • SMART doelen
  • Visgraat diagram
  • Verbeterbord

Onze Green Belt en Yellow Belt trainingen zijn geaccrediteerd bij

Council for Six Sigma Certification